Skip to main content

Esports en gaming

Er is een nieuwe generatie waarbij pc’s, laptops, smartphones, tablets, virtual en augmented realty een - niet meer weg te denken - onderdeel zijn van het leven en in zekere zin tot een eerste levensbehoefte horen. Populariteit van esports is vooral onder de nieuwe generatie, maar ook bij de millenial en Generatie Z groot. De term ‘esports’ staat voor het competitief spelen – in de vorm van competities of toernooien – van computerspellen. Voor een groot deel vinden wedstrijden online plaats, maar ook op grote evenementen en fysieke locaties waar men elkaar offline treft. Waar esports de topsport bedient, geldt gaming als de breedtesport. Wereldwijd wordt esports steeds populairder. Terug te zien in de cijfers van fans en toeschouwers zowel online als in stadions (2019: 335 miljoen). En zelfs tot over een miljard aan prijzengeld in 2019.

In Nederland hebben we esports (nog) niet op deze manier afgebakend. De term ‘esports’ gebruiken we als brede definitie voor elke gameplay in een virtuele wereld. Van de games die thuis op een computer of console worden gespeeld, tot grote competities met stadions vol toeschouwers. Maar ook de games die fysieke beweging koppelen aan de virtuele wereld, zoals bijvoorbeeld met innovatieve gymzalen. Het werken met deze brede definitie heeft als doel de gehele belevingswereld van de ‘nieuwe generatie’ mee te nemen, van topsport tot grassroots. We denken dat de overheid samen met het bedrijfsleven maar ook maatschappelijke- onderwijs- en welzijnsorganisaties een rol moeten nemen binnen esports en gaming, een (vooralsnog) commerciële wereld.

De nieuwe generatie moet gefaciliteerd worden in hun hobby en sport. Voor esports moet een uitgebreid actieplan opgezet worden met aandacht voor evenementen, ondersteuning en andere domeinen zoals gezondheid, zorg, economie, arbeidsmarkt, jeugd en onderwijs (van normen, waarden en bewustwording tot het inzetten van influencers). Een consortium moet worden gevormd met bedrijfsleven, kennisinstellingen, gebruikers en overheid.


Diverse interventies zijn gestart waar House of Esports in Rotterdam een belangrijke rol heeft gespeeld, voor de troepen uit heeft gelopen en een echte pioniersrol vervuld heeft in de afgelopen drie jaar.